NAJČASTEJŠIE OCHORENIA DOLNÝCH CIEST DÝCHACÍCH

Ochorenia ovplyvňujúce dolné cesty dýchacie, ako je astma, bronchitída, pneumónia alebo chronická obštrukčná choroba pľúc – CHOCHP (bežne známa ako „fajčiarsky kašeľ“), sa počítajú medzi najčastejšie choroby.

Nižšie nájdete informácie o typických ochoreniach dolných ciest dýchacích:

 • Bronchiálna astma
 • Akútna bronchitída
 • Chronická bronchitída
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)
 • Pľúcny emfyzém
 • Pneumónia
 • Cystická fibróza (CF)

BRONCHIÁLNA ASTMA

Definícia

Chronický zápal  dýchacích ciest s hypersenzitívnou konštrikciou priedušiek a dýchacích ciest.

Príčiny / spúšťač

Vyvolané zrejme alergénmi (napr. peľ, prach, chlpy zvierat, plesne, niektoré potraviny), fyzickou námahou a ďalšími podnetmi (napr. tabakový dym, studený/suchý vzduch, prach), rovnako ako zápalom dýchacích ciest spôsobeným vírusmi alebo baktériami.

Symptómy / príznaky / účinky

 • Záchvaty dychovej tiesne a dýchavičnosti  
 • Pískavý, syčivý zvuk pri výdychu (sípanie)
 • Záchvaty kašľa, predovšetkým v noci, produkcia viskózneho hlienu

Diagnóza

 • Funkčné vyšetrenie pľúc
 • Provokačný test
 • Imunologická diagnóza
 • Kožné testy

Liečba

Podanie bronchodilatačných a protizápalových liekov a protialergických látok pri alergickej astme a kde je to vhodné, užívanie liekov proti zahlieneniu (mukolytiká).

AKÚTNA BRONCHITÍDA

Definícia

Zápal sliznice priedušiek.

Príčiny / spúšťač

Môže byť vyvolaná vírusovou infekciou, ktorá sa rozšírila na sliznici počas nachladnutia. Ďalšou príčinou môžu byť baktérie vyskytujúce sa často počas/po vírusovej alebo plesňovej infekcii, zvlášť ak je imunitný systém oslabený (ľudia nakazený HIV).

Symptómy / príznaky / účinky

 • Šteklenie v hrdle, ktoré je často bolestivé
 • Vykašlávanie väčšieho množstva hlienu
 • Častá horúčka, únava a celková malátnosť

Diagnóza

Z počiatku vyšetrenia anamnézy pacienta a príznakov, rovnako ako počúvanie pľúc stetoskopom.

Liečba 

Užívanie liekov proti zahlieneniu (mukolytiká), k mierneniu kašľa (antitusiká) a kde je to vhodné, lieky k rozšíreniu priedušiek (sympatomimetiká), rovnako ako antibiotiká.

CHRONICKÁ BRONCHITÍDA

Definícia

Chronické ochorenie respiračného ústrojenstva, podľa WHO definované ako: chronický kašeľ s expektoráciou (vykašlávaním spúta), ktorý trvá najmenej tri mesiace počas dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Príčiny / spúšťač

Hlavnou príčinou je fajčenie, ďalej znečistené ovzdušie na pracovisku, časté infekcie dýchacích ciest, rovnako ako vlhké obdobie na jeseň alebo v zime.

Symptómy / príznaky / účinky

Riasinky (malé chĺpky) v dýchacích cestách sa stávajú ochromené a pľúca produkujú nadmerné množstvo hlienu. V tomto štádiu je zmena nevratná. Ďalšie symptómy sú: kašeľ, spútum a dýchavičnosť.

Diagnóza

Počúvanie pľúc stetoskopom, funkčné vyšetrenie pľúc a meranie hladiny kyslíku v krvi, rovnako ako RTG vyšetrenie, EKG a krvné testy.

Liečba

Použitie liekov k roztiahnutiu priedušiek a liekov proti zahlieneniu, a kde je to vhodné, podanie antibiotík pri bakteriálnej infekcii.

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÁ CHOROBA PĽÚC (CHOCHP)

Definícia

Chronická obštrukčná bronchitída a pľúcny emfyzém (rozdutie pľúc) sa často vyskytujú spoločne. Chronická obštrukčná bronchitída a pľúcny enfyzém sú popisované termínom chronická obštrukčná choroba pľúc, stručne CHOCHP (trvalé, progresívne ochorenie pľúc zahŕňajúce zúženie dýchacích ciest). Priedušky sú nielen zapálené, ale tiež sa zužujú.

Príčiny / spúšťač

Hlavným faktorom je fajčenie. 90 % všetkých osôb s CHOCHP sú fajčiari alebo kedysi fajčili. Ochorenie podporuje tiež znečistenie ovzdušia na pracovisku. CHOCHP je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia na svete a je dôsledkom chronickej bronchitídy.

Symptómy / príznaky / účinky

Dusnosť – kašeľ – hlien. V pokročilom štádiu ochorenia sú riasinky spolu s bunkami sliznice zničené. Pri výdychu sú alveoly nestabilné a kolabujú. Zapálená bronchiálna sliznica sa zhusťuje, takže dochádza k obštrukcii dýchacích ciest. Bronchitída sa práve stáva chronickou a obštrukčnou. S rozvojom ochorenia dochádza tiež ku zničeniu malých alveol a rozvoju pľúcneho emfyzému. Neskoršia fáza ochorenia je charakterizovaná pľúcnou hypertenziou (zlyhanie pravej komory) so zadržiavanou vodou v nohách a bruchu.

Diagnóza

 • Vyšetrenie pľúc stetoskopom
 • Funkčné vyšetrenie pľúc
 • Analýza krvných plynov
 • RTG vyšetrenie
 • EKG

Liečba

 • Abstinencia nikotínu a vyhýbanie sa prachu
 • Liečba zahŕňa lieky k rozšíreniu priedušiek a kde je to vhodné, kortikoidy rovnako ako liečivá proti zahlieneniu s masívnou kongesciou (napr. inhalácia fyziologického roztoku)
 • Fyzické opatrenia, napr. poklepová masáž pomáha vykašlať hlien, rovnako ako dychové cvičenia
 • Dlhodobá liečba kyslíkom 

PĽÚCNY EMFYZÉM

Definícia

Abnormálna distenzia pľúc vzduchom z dôvodu trvalého poškodenia alveol. Pri chronickom emfyzéme sa stáva tkanivo trvalým nadmerným preplňovaním menej elastické. Rozdutie pľúc je nenávratné a jej výsledkom je nenapraviteľné poškodenie alveol a ich membrán.

Príčiny / spúšťač

Pľúcny emfyzém je často dôsledkom chronickej bronchitídy fajčiarov.

Symptómy / príznaky / účinky

 • Dusnosť
 • Kašeľ s hlienom v priebehu mnohých rokov
 • Sudovitý hrudník, ako svaly hrudníku zostávajú v inhalačnej polohe
 • Zmeny vyskytujúce sa v pľúcnom tkanive sú spojené so zaťažovaním pravej strany srdca. V závažných prípadoch môže vyústiť do zlyhania srdca.

Diagnóza

Pľúcny funkčný test, RTG vyšetrenie a EKG.

Liečba

 • Spomalenie ochorenia a využitie stále dostupných rezerv pľúc.
 • Pokiaľ nastáva v spojení s bronchiálnou astmou alebo CHOCHP, podanie liekov k rozšíreniu dýchacích ciest a tiež užívanie antibiotík v prípade, že spútum obsahuje hnis.
 • Respiračná terapia
 • Vo vážnych prípadoch je nevyhnutná dlhodobá kyslíková terapia.
 • V pokročilejších štádiách ochorenia je jedinou možnosťou transplantácia pľúc.

PNEUMÓNIA

Definícia

Akútny alebo chronický zápal pľúc.

Príčiny / spúšťač

Infekcia z dýchania mikroorganizmov (baktérie, vírusy), dráždivých látok (napr. toxické plyny) alebo inhalácia cudzích látok (napr. obsah žalúdku) alebo po ožarovaní. Ohrozenou skupinou sú starší a slabí ľudia a pacienti trpiaci chronickými ochoreniami (napr. CHOPN, diabetes) a deti.

Symptómy / príznaky / účinky

Zimnica, vysoká teplota, dusnosť, kašeľ a možná bolesť na hrudi pri dýchaní. Pacienti s vážnymi prípadmi pneumónie sa vyznačujú veľmi rýchlym, sťaženým dýchaním z dôvodu dusnosti. Časté bývajú bolesti na hrudi pri nádychu alebo kašli. Pery a končeky prstov môžu modrať, čo značí nedostatok kyslíku. Existujúce pľúcne ochorenie, ako je astma alebo CHOPCH, často pneumóniu zhoršujú.

Diagnóza

Vyšetrenie pľúc stetoskopom a RTG vyšetrenie k stanoveniu závažnosti ochorenia. Vyšetrenie krvi a bronchiálneho hlienu sa používa na stanovenie pôvodcu infekcie a typu potrebnej liečby. 

Liečba

 • Podanie antibiotík
 • Antipyretiká
 • Mukolytiká
 • Dostatok tekutín
 • Respiračná terapia
 • Antitusiká

CYSTICKÁ FIBRÓZA (CF)

Definícia

Dedičné, vrodené metabolické ochorenie, ktoré je nevyliečiteľné. Chybný gén znamená, že žľazy s vnútornou sekréciou v tele (napr. v pľúcach) produkujú hustý hlien, ktorý môže spôsobiť významné symptómy už v detstve. Hlien bráni jemným rozvetveniam priedušiek, kanálikom slinivky a žlčovým cestám, aby orgány v tele mohli naďalej správne fungovať. Ochorenie môže mať rozdielny priebeh na  pacientoch: niekedy sú postihnuté len jednotlivé orgány a inokedy celá rada. Rozsah poškodenia orgánov sa na  jednotlivých pacientoch líši tiež.

Príčiny / spúšťač

Zmutovaný gén na 7. chromozóme. K výskytu ochorenia musia obaja rodičia odovzdať génovú mutáciu.

Symptómy / príznaky / účinky

 • Vysoká koncentrácia soli v pote
 • Opakovaná obštrukčná bronchitída
 • Chronický kašeľ
 • Neprospievanie
 • Hnačka s mastnou stolicou
 • Intolerancia mastných jedál
 • Zápal slinivky brušnej
 • Ochorenie horných ciest dýchacích (napr. sínusitída, polypy)

Diagnóza

 • Potný test
 • Diagnostika pľúc
 • Gastrointestinálna diagnostika

Liečba

Respiračný trakt:

 • Podanie mukolytík a antibiotík rovnako ako bronchospasmolytík
 • Lieky používané k zníženiu opuchu sliznice a proti zahlieneniu (napr. inhalácia fyziologického roztoku alebo soľanky)
 • Fyzioterapia: posturálna drenáž a poklep, autogénna drenáž, dychové cvičenia
 • Dlhodobá kyslíková terapia
 • U drastického zhoršenia pľúcnych funkcií transplantácia pľúc

Gastrointestinálna liečba:

 • Pankreatické enzýmy
 • Doplnenie vitamínov rozpustných v tukoch
 • Vysoko kalorická výživa

 

Uvedené informácie nie sú náhradou diagnózy, ani odporúčaním liečby lekárom.