SERVIS, prístrojov PARI

 

Záručný i pozáručný servis


 

Prístroje určené na opravu zasielajte na

MR Diagnostic s.r.o.

Račianska 72
831 02 Bratislava 3