INHALÁCIA S NEBULIZÉROM

Ako to funguje?

Všetky inhalačné zariadenia PARI zahŕňajú minimálne nasledujúce komponenty: 

  • kompresor: pre tvorbu stlačeného vzduchu
  • nebulizér: je plnený inhalačným roztokom, ktorý sa pomocou stlačeného vzduchu mení na aerosól

Tieto dve časti sú prepojené pomocou pripojovacej hadičky, ktorá zaisťuje transport stlačeného vzduchu z kompresora do nebulizéra. Stlačený vzduch dodávaný kompresorom prechádza cez trysku nebulizéra a vytvára aerosól na výstupe trysky. Nebulizér PARI LC SPRINT má nástavec trysky nasadený na trysku. Nebulizér vytvára aerosól  rôznych veľkostí kvapôčok v závislosti na veľkosti a konfigurácii nasadeného nástavca trysky (nástavce sú pre ľahšiu identifikáciu označené na modro, červeno a žlto).

Takto vytvorený aerosól potom môže byť inhalovaný cez náustok alebo masku.

nadech-vydech.png

 

Typy nebulizácie

Nebulizér tvorí jadro inhalačného zariadenia a je zodpovedný za skutočnú jemnosť a hustotu kvapôčok. Rozlišujeme dva základné typy nebulizérov: kontinuálny nebulizér, ktorý funguje nepretržite a intervalový nebulizér s prerušovačom. S intervalovým nebulizérom môže pacient stlačiť prerušovacie tlačidlo, počas nádychu – zmlžovanie prebieha len v tomto okamihu. Ak pacient pri výdychu nestlačí tlačidlo – zmlžovanie je prerušené.

08-dechovy-manevr.png

Úsporné podanie liečiva vďaka ventilovému systému

Na bežných kontinuálnych nebulizéroch je pri výdychu pacienta 50–60 % vytvoreného aerosólu stratené. Intervalové nebulizéry by mali v ideálnom prípade zaistiť, že takmer žiadnym liečivom nebude plytvané. Avšak ku správnemu použitiu je potreba určitej koordinácie.  Dychovo asistované kontinuálné nebulizéry (napr. nebulizér PARI LC SPRINT), ktoré sú vybavené ventilovým systémom, sú vysoko účinné: významne znižujú stratu liečiva pri výdychu (až o 25–30 %).

09-dodani-aerosolu.png  

Kontinuálny nebulizér s ventilovým systémom (napr. nebulizér PARI LC SPRINT)

  • vysoký aerosólový výdaj
  • menšie straty počas výdychu
  • krátka doba inhalácie

 

Inhalačné zariadenie PARI

Krátký sprievodca terminológiou

Inhalátor, nebulizér, MDI… existuje mnoho termínov spojených so systémom „inhalačné zariadenie“, ktoré premieňa inhalačné roztoky na najjemnejšie hmloviny určené k vlhkej inhalácii.

Ale čo je čo, a ako to všetko spolu súvisí?

Termín „inhalačné zariadenie“ je používané pri odkaze na celok všetkých zložiek, ktoré keď sú spojené, umožňujú produkciu aerosólu.

10-obsah-baleni.png

Kompresor

V bežnom jazyku je pod termínom inhalačné zariadenie často mienený len kompresor. Sám kompresor len vytvára stlačený vzduch, ktorý potom musí byť transportovaný do časti, ktorá skutočne generuje aerosól, a to nebulizéra. Kompresor má motor, ktorý môže byť poháňaný predovšetkým z elektrickej siete alebo z batérií.

11-kompresor-sx.jpg

Nebulizér

Jedná se o komponent, ktorý v skutočnosti vytvára aerosól, a tak je hlavnou časťou celého systému. Pretože je nevyhnutné, aby nebulizér zodpovedal potrebám užívateľa: Aby bolo zaistené, že je aerosól doručený k sledovanému cieľu a má požadovaný účinok pre dojčatá, deti i pre dospelých, musí nebulizér generovať čo najviac upravené aerosólové spektrum s veľkosťou kvapôčok optimalizovaných k sledovanému účelu. 

Tekutina určená k inhalácii sa naleje do nebulizéra a potom je nebulizovaná, čím sa získa veľmi jemná hmlovina. Otvor je umiestnený v spodnej časti nebulizéra, aby stlačený vzduch mohol byť vedený cez pripojovaciu hadičku. Aerosól vytvorený v nebulizéri je dávkovaný cez ústie a môže byť vdychovaný prostredníctvom náustku alebo masky.

/** Err: Object data not found */

Pripojovacia hadička

Pripojovacia hadička spája kompresor s nebulizérom. Jej dizajn a dĺžka sa môžu meniť v závislosti na inhalačnom zariadení.

13-hadicka.jpg

 

Čo inhalovať?

Platí nasledujúci princíp:

Vzhľadom k širokému množstvu dostupných inhalačných roztokov určených k liečbe rôznych typov respiračných ochorení, nemôžeme tu vyjadriť žiadne konkrétne odporúčanie. Prosíme, vždy vyhľadajte lekársku pomoc pri výbere liečiva, ktoré by ste mali užívať. Váš lekár pozná Vašu diagnózu a vyberie Vám vhodné lieky a dávkovanie. V lekárni vo Vašom okolí Vám iste tiež radi odpovedia na otázky týkajúce sa medikácie.

Nasledujúce prípravky sú pre použitie s inhalačnými zariadeniami nevhodné: lieky proti kašľu, ústna voda, balzamové prípravky alebo kvapky, ktoré sa používajú ako masti alebo s vrelou vodou ako parné kúpele. Také preparáty majú často lepkavú, viskóznu konzistenciu a môžu mať vplyv na správnu funkciu zariadenia (napr. upchanie trysky).

Na druhej strane inhalačné roztoky z fyziologického roztoku (napr. PARI NaCl inhalačný roztok) zvlhčujú sliznicu dýchacích ciest a preto sú pacientami považované ako veľmi príjemné.  Môžu byť používané preventívne alebo k zmierneniu príznakov bežného nachladnutia, rovnako tak ako roztok nesúci liečivo.

 

Nebulizér PARI LC Sprint

Použitie inhalačného zariadenia PARI je jednoduché a ľahké, ako je zrejmé z nasledujúcich obrázkov. Ale ubezpečte sa tiež, že dodržíte návod na používanie nebulizéra a kompresora!

 1 Pred použitím si vždy dôkladne umyte ruky.

1.jpg

2a Pripojte náustok alebo masku.

2a.jpg

2b Ak používate detskú masku, vždy použite BABY bend a umiestnite masku podľa polohy dieťaťa.

2b.jpg

3 Spojte nebulizér a kompresor pripojovacou hadičkou. Pripojte kompresor ku zdroju napájania.

3.jpg

4 Otvorte viečko.

4.jpg

5 Naplňte nebulizér množstvom liečiva predpísaným Vašim lekárom.

5.jpg

6 Posaďte sa a relaxujte. Zapnite zariadenie.

6.jpg

7a Umiestnite náustok medzi zuby a zovrite ho ústami alebo si nasaďte masku cez ústa a nos.

7a.jpg

7b Vždy držte nebulizér vertikálne. Malým deťom jemne pritlačte masku cez ústa a nos.

7b.jpg

9 Vypnite zariadenie. Odpojte nebulizér od pripojovacej hadičky. Znovu zapnite zariadenie a vysušte hadičku. 

9.jpg

10 Odpojte od zdroja napájania.

10.jpg

 

Čistenie a starostlivosť

Prosíme, postupujte nasledovne:

1 Čistenie

  • Rozložte nebulizér na samostatné časti.
  • Všetky časti umyte teplou vodou, môžete použiť i prostriedok na riad.
  • Dôkladne opláchnite všetky časti pod tečúcou vodou.

01.jpg

2 Dezinfekcia

  • V dostatočnom množstve vriacej vody (najmenej 5 minút)

ALEBO

  • Parný sterilizátor

02.jpg

3 Sušenie

Umiestnite všetky časti na suchú, vlákna nepúšťajúcu handričku (na najmenej 4 hodiny). Pred opätovným zložením musia byť všetky časti úplne suché.

03.jpg

4 Skladovanie

Uložte časti na suchom a bezprašnom mieste.

04.jpg

5 Údržba (najmenej raz za rok)

Vymeňte nebulizér, vzduchový filter a pripojovaciu hadičku (ročný balíček PARI). Pokiaľ sú znečistené alebo poškodené, vymeňte ich skôr.

05.jpg

Prosíme, ubezpečte sa, že ste čítali návod na používanie dodávaný spolu s nebulizérom a kompresorom, alebo Vám poskytneme detailnejší popis než tieto krátke pokyny. Návod na používanie je súčasťou balenia prístroja. Keď ho stratíte, môžete si návod na používanie stiahnuť nižšie alebo si ho vyžiadať u MR Diagnostic s. r. o.

PARI Compact manuál

PARI Boy SX manuál

PARI Junior Boy SX manuál

PARI Turbo Boy SX manuál

PARI Sinus manuál

PARI eFlow manuál

PARI Boy mobile S manuál

 

PIF - control system

Nebulizér PARI LC SPRINT, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou všetkých produktov PARI BOY SX family, je vybavený PIF-Control-System. Jedná sa o systém, ktorý rozpozná, keď užívateľ inhaluje príliš rýchle a pomáha mu spomaliť dych na čo najefektívnejšiu rýchlosť.

Malá klapka – veľký efekt: ešte efektívnejšie inhalovanie sledovaním správneho dychového manévra

PARI PIF-Control-System (špičkový inspiračný prietok) je špeciálna časť, ktorá inspiračnou vložkou ventilu (v hornej časti nebulizéra) uzatvára nebulizačnú komoru okrem veľmi malého otvoru. To nastáva v prípade, keď užívateľ dýcha veľmi rýchlo (viac než 30 l/min). Tým je zamedzený prívod okolitého vzduchu a vytváraný väčší inspiračný odpor. Akonáhle ucítite odpor, mali by ste dýchať pomalšie. Zlepší to absorpciu liečiva. Ak necítite žiadny odpor počas nádychu, inhalujete správne. PARI PIF-Control-System pomáha pacientovi naučiť sa inhalovať pomaly a kontrolovaným spôsobom, čím je väčšie množstvo liečiva distribuované do pľúc. Tak si môžete veľmi jednoducho vylepšiť Váš dychový manéver počas inhalácie.

Inhalácia správnym spôsobom

Toto Vám pomôže veľmi jednoducho vylepšiť Váš dychový manéver počas inhalácie.

Ako pracuje PARI PIF-Control-System

Pomalé dýchanie pomáha optimalizovať distribúciu liečiva do pľúc a znižuje množstvo, ktoré je absorbované predčasne, napríklad v krku. Automatická spätná väzba nebulizéra limituje inspiračný prietok na optimálnych cca 30 l/min. To umožňuje signifikantne viac využitú medikáciu – v porovnaní s rovnakou dobou inhalácie s inými prístrojmi – dosiahnutie pľúc, kde majú byť lieky uložené.

Vynikajúca účinnosť PARI PIF-Control-System bola preukázaná medicínskymi testami s pôsobivými výsledkami.

Rýchla (nesprávna) inhalácia Pomalá inhalácia
(s/riadenou pomocou PIF-Control-System)
Bez PIF-Control-System:
Nižšie množstvo využiteľného liečiva
doručeného do pľúc za rovnaký čas.
S PIF-Control- System:
Signifikantne vyššie množstvo využiteľného
liečiva doručeného do pľúc za rovnaký čas.
  16-depozice.png