PARI Boy SX, Inhalačný prístroj

Objednávací kód: 085G3000
  • krátka doba inhalácie < 5 minút
  • voliteľná prerušovaná nebulizácia
  • optimálny dychový manéver vďaka PARI PIF
  • výkonný kompresor
  • zobrazenie stavu naplnenia liečiva
  • aplikácie liečiva do centrálnych alebo periférnych oblastí pľúc
  • kód ZP K74653
PARI Boy SX

 

OD ROKA 2022 JE NAHRADENÝ MODELOM PARI BOY Pro.

 

PARI Boy SX

Vysoký výkon a extra vybavenie robí z PARI BOY SX ideálnu voľbu liečby vážnych ochorení dýchacích ciest (napr. CHOPCH), cystická fibróza). Výkonný kompresor PARI BOY SX v kombinácii s nebulizérom PARI LC SPRINT zaisťuje krátku dobu inhalácie. Oba nástavce trysky (modrý i červený) predstavujú veľmi dôležitý rys zariadenia, pretože umožňujú užívateľovi priamu liečbu cielenú do centrálnych alebo periférnych oblastí pľúc. Červený nástavec vytvára tak jemné kvapôčky, že dosahujú periférne oblasti pľúc. Modrý nástavec môže poskytnúť optimálnu liečbu centrálneho respiračného ústrojenstva.

Ďalšími funkciami zariadenia sú prerušovač LC a PIF-Control-System (špičkový inspiračný prietok). PIF-Control-System rozpozná, keď užívateľ dýcha veľmi rýchlo a pomáha ho naučiť správnu techniku dýchania. Pomalé dýchanie je nevyhnutné pre efektívny transport liečiva cez krk hlboko do pľúc. Prerušovač LC slúži k výberu prerušovanej alebo kontinuálnej nebulizácie. Inhalačná liečba v intermitentnom móde pomáha neplytvať s liečivom. 

Určenie

Vhodný pre úspornú inhalačnú terapiu cielenú do centrálnych alebo periférnych oblastí pľúc podľa požiadaviek užívateľa (výberom určitého nástavca trysky). Ideálny inhalátor pre použitie v nemocniciach či na klinikách. PARI BOY SX je vhodný pre pacientov od 4 rokov.

Nebulizér

Nebulizéry PARI LC SPRINT family sú vybavené rôznymi farebnými nástavcami trysiek, podľa tvorby rôznych veľkostí kvapôčok, ponúkajú riešenie prispôsobené individuálnym potrebám užívateľov podľa indikácie a vekovej skupiny.

Nebulizér PARI LC SPRINT je zložený z malého množstva dielov, takže môže byť rýchlo a jednoducho zostavený alebo rozložený. Tiež to uľahčuje jeho čistenie. Jeho užívateľská prívetivosť a vynikajúci výkon z neho robí pre užívateľa čo najpríjemnejšiu inhaláciu.

 
Charakteristika aerósolu PARI LC SPRINT (modrý nástavec) PARI LC SPRINT (červený nástavec)
celkový výstupný výkon 600 mg/min 450 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD) 3,5 µm 2,2 µm
podiel častíc s priemerom pod 5µm 67 % 89 %
Merané s prístrojom Malvern Mastersizer X (spočítané podľa Fraunhoferovho modelu) pri 23°C, pri 50% relatívnej vlhkosti, rozprašované médium: 0.9% NaCl (5ml), inspiračný prietok 20 l/min.
Kompresor Hodnota
elektrické pripojenie 230 V~ / 50 Hz / 0,7 A / 80 W
rozmery jednotky (š x v x h) 19,2 x 14,5 x 15 cm
hmotnosť 1,7 kg
tlak 1,6 bar
Obj. kód: 023G8511  
PARI BOY SX ročný balíček
Obj. kód: 023G1000  
PARI LC SPRINT
Obj. kód: 023G1250  
PARI LC SPRINT STAR
Obj. kód: 022G1000  
LC prerušovač
Obj. kód: 041G0741  
Detská maska soft
Obj. kód: 041B0576  
PARI LC SINUS zátka
Obj. kód: 078G5000  
PARI SMARTMASK pre deti
Obj. kód: 041G0730  
PARI SMARTMASK
Obj. kód: 022E3050  
Náustok PARI
Obj. kód: 085E1102  
Prenosný kufrík
Obj. kód: 085E1100  
PARI taška
Obj. kód: 041B4587  
Dlhá prepojovacia hadička f/m
Obj. kód: 041B4852  
PARI BOY filter
Obj. kód: 085B1130  
Skrutka s filtrom
Obj. kód: 041E8236  
PARI BOY napájací kábel

Nespôsobí kontinuálna inhalácia prílišné plytvanie liečiva?

Kontinuálne nebulizéry PARI (LC SPRINT a LC PLUS family) sú vybavené ventilačným systémom, ktorý pomáha signifikantne redukovať stratu liečiva. Je veľmi dôležité nechať náustok pri výdychu v ústach. Inhalácia pomocou týchto nebulizérov je veľmi jednoduchá, pretože tento proces inhalácie nemusí byť synchronizovaný s rytmom dýchania.

 

Je normálne, že pripojovacia hadička na prístroji sa stáva veľmi teplou, dokonca horúcou?

Všetky PARI kompresory generujú v priebehu normálneho používania určité množstvo tepla. Doteraz platná norma DIN EN 60601-1 Časť 1 pre zdravotnícke elektrické prístroje definuje požiadavky týkajúce sa maximálnych prípustných teplôt pre elektricky poháňané zdravotnícke prostriedky. Na našich prístrojoch boli prevedené odpovedajúce testy externými, akreditovanými, skúšobnými laboratóriami. Všetky naše kompresory splňujú špecifikácie určené vyššie uvedeným štandardom.

 

Môžem použiť PARI BOY kdekoľvek na svete?

Prístroje PARI BOY môžu byť používané všade tam, kde je elektrické napätie 230 V/ 50 Hz, pre všetky ostatné hodnoty napätia je vhodný iba PARI BOY mobile S (napr. v USA).

 

Je možné inhalovať éterické oleje pomocou PARI BOY?

Väčšina výrobcov éterických olejov odporúča pridať niekoľko kvapiek do misky s vrelou vodou, nakloniť sa nad ňou a prikryť hlavu uterákom. Inhaláciu možno technicky previesť so všetkými nebulizérmi PARI a PARI SOLE. Najvhodnejším zariadením by mohol byť špeciálny nebulizér pre horné cesty dýchacie. V prípade inhalačnej terapie s esenciálnymi olejmi by však mali byť brané do úvahy niektoré dôležité hľadiská:

Prípravky, ktoré obsahujú mentol, gáfor alebo eukalyptol, môžu viesť k laryngospazmu  dojčiat alebo detí do dvoch rokov. Pacientom s astmou alebo inými chorobami dýchacích ciest s výraznou základnou respiračnou hyperaktivitou sa môže po inhalácii týchto látok rozvinúť dýchavica alebo astmatický záchvat.

Prípravky z esenciálnych olejov často obsahujú ethanol, ktorý môže dráždiť sliznicu pľúc, pokiaľ sa používa vo vyšších koncentráciách. Ľudia so závislosťou na alkohole by sa mali týmto preparátom určite vyhnúť!

Inhalácia esenciálnych olejov by mala byť používaná až po konzultácii s lekárom.

Vyhovuje príslušenstvo ponúkané v súčasnej dobe môjmu starému PARI prístroju?

Dostupné príslušenstvo vyhovuje všetkým prístrojom PARI BOY už od roku 1996.

 

Snažíte sa inhalovať, ale náustok je „blokovaný“!

Stalo sa Vám to niekedy? Snažíte sa inhalovať, ale náustok je blokovaný! Máte pocit, že neprijímate žiadny aerosól? Nejedná se o chybu nebulizéra, len to ukazuje, že ste dýchali veľmi rýchlo.

Keď inhalujete s nebulizérom, je omnoho efektívnejšie dýchať pomaly než rýchlo, pretože pomalé dýchanie umožňuje preniknúť účinným látkam hlboko do pľúc.

 S cieľom poskytnúť pacientovi informácie o jeho inspiračnom prietoku, vyvinula firma PARI PIF-Control-System (PIF = špičkový inspiračný prietok), ktorý bol zahrnutý do nasledujúcich prístrojov a nebulizérov:

-              PARI BOY SX

-              Ročné balíčky PARI BOY SX 

-              Nebulizér PARI LC SPRINT STAR

PARI PIF-Control-System je systém so spätnou väzbou:

V prípade, že inspiračný prietok stúpne nad hodnotu 25 l/min, inspiračný ventil všetko uzavrie a zostane otvorený len malý otvor, ktorý indikuje, že pacient dýchal veľmi rýchlo. Týmto spôsobom sa užívateľ učí dýchať pomaly a pravidelne, čím sa nielen optimalizuje účinok liečiva, ale tiež dochádza k ochranne malých priedušiek od kolapsu, ktorý je jedným z nebezpečia CHOPCH.

Uzavretie ventilu spoznáte zvýšeným odporom pri nádychu. Krátko prestaňte s inhaláciou, chvíľu dýchajte jemno, a znovu začnite s inhaláciou, hlboko a trošku pomenšie tak, aby ventil zostal otvorený.

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte MR Diagnostic s. r. o. tel: +421 220 633 367, e-mail: arpasova@mr-diagnostic.cz.

 

Prečo by malo byť príslušenstvo pravidelne menené?

Nebulizér, hadička a filter sú opotrebiteľné časti. Aby bola zaistená konzistentná kvalita terapie, mali by byť tieto diely menené raz ročne. K tomuto ponúka PARI praktické ročné balíčky.

 

Prečo by rovnaký nebulizér nemohol byť používaný viac než jednou osobou?

Z hygienických dôvodov by mal doma každý člen rodiny používať svoj vlastný nebulizér. V podstate by mohli byť nebulizéry PARI používané niekoľkými pacientami. Avšak podľa hygienických predpisov platných v súčasnej dobe, to nie je prípustné, iba v prípade ak by nebulizéry boli sterilizované (napr. bežná prax v nemocniciach).

 

Čo musím urobiť, ak dochádza ku vzniku kondenzátu v pripojovacej hadičke?

Vplyvom vlhkosti vzduchu a teplotných zmien môže dochádzať ku vzniku malého množstva kondenzátu v pripojovacej hadičke. Po každej inhalácii by ste mali vždy znovu zapnúť kompresor a vyfúknuť hadičku do sucha bez pripojeného nebulizéra. Podrobný popis tohoto postupu nájdete v návode na používanie.

 

Aké liečivá môžu byť inhalované?

Vždy sa spýtajte svojho lekára, či sú dané lieky vhodné k inhalácii. Pozná vašu diagnózu a predpíše vám správny liek a dávkovanie, ktoré potrebujete. Váš lekárnik vám tiež môže odpovedať na niektoré otázky týkajúce sa vašich liekov.

Všeobecne platí, že vzhľadom k obrovskému množstvu liečiv, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu k dispozícii, nemožno previesť žiadne konkrétne odporúčanie. Váš lekár bude rozhodovať o vašej liečbe.

Nasledujúce prípravky sú k inhalácii našimi prístrojmi úplne nevhodné: sirupy proti kašľu, ústna voda, balzamové prípravky alebo kvapky, ktoré sa používajú ako masti alebo s horúcou vodou ako „parné kúpele“.

Esenciálne oleje alebo podobné produkty sú tiež nevhodné. Produkty tohto druhu sú často lepkavé a viskózne a môžu trvalo negatívne ovplyvniť funkciu zariadenia (napr. upchaním trysky). Naviac mnoho z týchto produktov obsahuje éterické oleje, ktoré môžu vyvolať akútny bronchospazmus (náhle, nedobrovoľné zúženie bronchiálneho systému sprevádzané dychovou nedostatočnosťou), účinkom podobným inhalácii hypotonického roztoku (napr. destilovaná voda).

 

Ako dlhá je záručná doba?

Dva roky na inhalátor a pol roka na príslušenstvo a spotrebný materiál.

 

Ako často musí byť menený filter?

 Po 200 prevádzkových hodinách alebo aspoň raz za rok. Mali by ste pravidelne kontrolovať, či filter nie je znečistený a pokiaľ je to nutné, vymeňte ho skôr. Podrobný popis tohoto postupu nájdete v návode na používanie.

 

Kde možno zakúpiť produkty PARI?

PARI produkty môžete zakúpiť v niektorých lekárňach, obchodoch so zdravotníckymi pomôckami alebo u výhradného dodávateľa pre Slovenskú republiku MR Diagnostic s. r. o.

 

Kam musím prístroj odoslať?

MR Diagnostic, s. r. o.

Račianska 72

831 02 Bratislava 3