PARI LC SPRINT SINUS ročný balíček

Objednávací kód: 023G2860
  • použitie so všetkými roztokmi a suspenziami
  • vhodný do umývačky
  • možno dezinfikovať tepelne i chemicky
  • opakovane použiteľný a recyklovateľný
PARI LC SPRINT SINUS ročný balíček

Popis

Ročný balíček PARI LC SPRINT SINUS zahrňuje nebulizér PARI LC SPRINT SINUS, hadičkový systém PARI SINUS a filter. Tieto časti musia byť menené zakaždým, keď je prístroj použitý iným pacientom, a to z dôvodu zaistenia nekompromisnosti liečby ako z hľadiska technického, tak hygienického. Nebulizér je vhodný pre použitie so všetkými roztokmi a suspenziami, ktoré sú schválené k inhalácii a sú určené k deponovaniu do nosných dutín. Zároveň je vhodný do umývačky, môže byť vystavený varu, môže byť dezinfikovaný tepelne i chemicky a možno ho autoklávovať,
opakovane použiteľný a recyklovateľný, teda šetrný k životnému prostrediu.

Určenie

Určené k liečbe nosných dutín pre pacientov nad 6 rokov. Nebulizér PARI LC SPRINT SINUS môže byť používaný v spojení s kompresorom PARI SINUS (typ 028).

Charakteristika aerósolu nebulizér PARI LC SPRINT SINUS nebulizér PARI LC SPRINT
celkový výstupný výkon 220 mg/min 590 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD) 3,2 µm 2,9 µm
podiel častíc s priemerom pod 5 µm 71 % 75 %
Merané s prístrojom Malvern Mastersizer X (spočítané podľa Fraunhoferovho modelu) pri 23°C, pri 50% relatívnej vlhkosti, rozprašované médium: 0.9% NaCl (5ml), inspiračný prietok 20 l/min.
Kompresor
rozmery jednotky (š x v x h) 19,2 x 14,5 x 15 cm
hmotnosť 1,8 kg
elektrické pripojenie 230 V~ / 50 Hz / 0.7 A / 80 W

Obsahujú produkty PARI latex?

Žiadne naše produkty neobsahujú latex.

Prečo je vždy v mojom nebulizéri zvyšok inhalačného roztoku?

Vzhľadom k technickému riešeniu systému, zostáva vždy v nebulizéri určitý zostatkový objem. Preto by ste mali prestať inhalovať, akonáhle počujete jasnú zmenu vo zvuku, ktorý nebulizér vydáva (od tichého syčania k bublaniu), a aerosól uniká z nebulizéra nepravidelne.

Ako môžem svoje zariadenie čistiť doma?

Pretože oplachovanie čistí iba nebulizér, sú mikroorganizmy eliminované, až keď je nebulizér dezinfikovaný varom. Prosíme, prečítajte si túto tému v našom návode na používanie.

Čo je „ročný balíček“?

Umelá hmota v našich nebulizéroch podlieha určitému opotrebeniu vyvolanému mechanickými a tepelnými účinkami. Zvlášť citlivá je oblasť okolo trysky nebulizéra. To môže dokonca zmeniť zloženie aerosólových kvapôčok, ktoré priamo narušia efektívnosť liečby. PARI GmbH preto odporúča, pokiaľ je prístroj pravidelne používaný, každý rok nahradiť niektoré súčasti vášho nebulizéra alebo celý nebulizér, pripojovaciu hadičku a filter. Aby to bolo jednoduchšie, ponúkame pohodlné ročné balíčky PARI. Tie obsahujú všetky jednotlivé diely, ktoré musia byť každý rok menené. Nebulizér je tiež vhodné pravidelne meniť z hygienických dôvodov.

Čo môžem robiť v prípade, že môj nebulizér negeneruje žiadny aerosól?

Toto môže nastať kvôli niektorému z nasledujúcich dôvodov:

  1. Na nebulizéri chýba nástavec trysky.
  2. Tryska je blokovaná (tiež možné u LC SPRINT family). Najskôr skontrolujte trysku. Pokiaľ sú v nej kryštalické ložiská (napr. zostatky vápna), môžu byť jednoducho odstránené stlačením pružnej trysky vašim palcom (toto je možné iba u trysky LC SPRINT, lebo je ohybná). Pri väčšom upchaní často pomáha vyčistiť trysku varom nebulizéra. Takto je tiež možné čistiť trysky nebulizéra LC PLUS. Trysku  nebulizéra PARI LL môžete vyčistiť šetrne pomocou čističa trysky dodávaného s prístrojom (v spodnej časti nebulizéra). Viď návod na používanie. Prosíme, berte na vedomie, že v malých dierkach je potrebné prevádzať čistenie opatrne a len zo spodnej strany trysky.
  3. Ovládač prietoku vzduchu na nebulizéri PARI LL nie je maximálne vyťažený. Skontrolujte tiež, či je ovládač prietoku vzduchu pevne pripevnený k tryske. Pokiaľ tomu tak nie je, pritlačte ho pevne na trysku a opäť vyskúšajte použiť váš nebulizér.
  4. V nebulizéri nie je dostatok liečiva. Ubezpečte sa, že liek dosahuje rysku naplnenia. Minimum: 2 ml, Maximum: 8 ml.

Aké chemické dezinfekčné prostriedky odporúčate pre môj nebulizér PARI?

Doma by mali byť nebulizéry a príslušenstvo (nie hadičky) dezinfikované iba varom alebo parou. V tomto prípade neodporúčame použiť chemické dezinfekčné prostriedky.