PARI LC STAR nebulizér s maskou (od 3 rokov)

Objednávací kód: 022G9300
  • nebulizér PARI SPRINT LC STAR
  • pripojovacia hadička
  • tvárova maska veľkosti 3
PARI LC STAR nebulizér s maskou (od 3 rokov)

Nebulizér PARI SPRINT LC STAR vrátane masky veľkosti 3 (od 3 rokov).

Obsahuje:

nebulizér PARI SPRINT LC STAR
pripojovaciu hadičku
tvárovú masku veľkosti 3