PARI TurboBOY S, ročný balíček

Objednávací kód: 023G1010
  • filter pre kompresor PARI BOY
  • nebulizér PARI LC SPRINT
  • univerzálny náustok
  • prepojovacia hadička (dlhá f/m)
PARI TurboBOY S

Popis

Podobne ako všetky plastové diely, sú do určitej miery nebulizéry PARI náchylné k opotrebeniu, pokiaľ sú často používané a čistené. Časom to môže spôsobiť napr. zmenu v aerosólovom spektre a zhoršenie terapeutickej účinnosti. 

Aby sa zaistilo, že vaša inhalačná terapia zostane účinná po dlhú dobu, mal by byť kontrolovaný tlak kompresora a každý rok menené niektoré časti inhalačného prístroja. Tlak kompresora si môžete nechať skontrolovať u firmy MR Diagnostic s. r. o. Ak si chcete  ročnú výmenu uľahčiť, ponúkame vám ročný balíček PARI. Tento praktický set zahŕňa všetko, čo zaistí, aby váš inhalačný prístroj naďalej podával špičkový výkon celý ďalší rok: nebulizér, pripojovaciu hadičku a vzduchové filtre.

Ročný balíček PARI TurboBOY S sa skladá z filtra pre kompresory PARI BOY (typ 038, 047, 053, 085), nebulizéra PARI LC SPRINT (modrý nástavec trysky) s PIF-Control-System, univerzálneho náustka a pripojovacej hadičky (dlhá, f/m).

Charakteristika aerósolu PARI TurboBOY SX v kombinácii s nebulizérom PARI LC SPRINT
celkový výstupný výkon 600 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD) 3,5 µm
podiel častíc s priemerom pod 5 µm 67 %
Merané s prístrojom Malvern Mastersizer X (spočítané podľa Fraunhoferovho modelu) pri 23°C, pri 50% relatívnej vlhkosti, rozprašované médium: 0.9% NaCl (5ml), inspiračný prietok 20 l/min.

Obsahujú produkty PARI latex?

Žiadne naše produkty neobsahujú latex.

 

Prečo je vždy v mojom nebulizéri zvyšok inhalačného roztoku?

Vzhľadom k technickému riešeniu systému, zostáva vždy v nebulizéri určitý zostatkový objem. Preto by ste mali prestať inhalovať, akonáhle počujete jasnú zmenu vo zvuku, ktorý nebulizér vydáva (od tichého syčania k bublaniu), a aerosól uniká z nebulizéra nepravidelne.

 

Ako môžem svoje zariadenie čistiť doma?

Pretože oplachovanie čistí iba nebulizér, sú mikroorganizmy eliminované, až keď je nebulizér dezinfikovaný varom. Prosíme, prečítajte si túto tému v našom návode na používanie.

 

Čo je „ročný balíček“?

Umelá hmota v našich nebulizéroch podlieha určitému opotrebeniu vyvolanému mechanickými a tepelnými účinkami. Zvlášť citlivá je oblasť okolo trysky nebulizéra. To môže dokonca zmeniť zloženie aerosólových kvapôčok, ktoré priamo narušia efektívnosť liečby. PARI GmbH preto odporúča, pokiaľ je prístroj pravidelne používaný, každý rok nahradiť niektoré súčasti vášho nebulizéra alebo celý nebulizér, pripojovaciu hadičku a filter. Aby to bolo jednoduchšie, ponúkame pohodlné ročné balíčky PARI. Tie obsahujú všetky jednotlivé diely, ktoré musia byť každý rok menené. Nebulizér je tiež vhodné pravidelne meniť z hygienických dôvodov.

 

Čo môžem robiť v prípade, že môj nebulizér negeneruje žiadny aerosól?

Toto môže nastať kvôli niektorému z nasledujúcich dôvodov:

  1. Na nebulizéri chýba nástavec trysky.
  2. Tryska je blokovaná (tiež možné u LC SPRINT family). Najskôr skontrolujte trysku. Pokiaľ sú v nej kryštalické ložiská (napr. zostatky vápna), môžu byť jednoducho odstránené stlačením pružnej trysky vašim palcom (toto je možné iba u trysky LC SPRINT, lebo je ohybná). Pri väčšom upchaní často pomáha vyčistiť trysku varom nebulizéra. Takto je tiež možné čistiť trysky nebulizéra LC PLUS. Trysku  nebulizéra PARI LL môžete vyčistiť šetrne pomocou čističa trysky dodávaného s prístrojom (v spodnej časti nebulizéra). Viď návod na používanie. Prosíme, berte na vedomie, že v malých dierkach je potrebné prevádzať čistenie opatrne a len zo spodnej strany trysky.
  3. Ovládač prietoku vzduchu na nebulizéri PARI LL nie je maximálne vyťažený. Skontrolujte tiež, či je ovládač prietoku vzduchu pevne pripevnený k tryske. Pokiaľ tomu tak nie je, pritlačte ho pevne na trysku a opäť vyskúšajte použiť váš nebulizér.
  4. V nebulizéri nie je dostatok liečiva. Ubezpečte sa, že liek dosahuje rysku naplnenia. Minimum: 2 ml, Maximum: 8 ml.

 

Aké chemické dezinfekčné prostriedky odporúčate pre môj nebulizér PARI?

Doma by mali byť nebulizéry a príslušenstvo (nie hadičky) dezinfikované iba varom alebo parou. V tomto prípade neodporúčame použiť chemické dezinfekčné prostriedky.