PARI SINUS, Prístroj pre nazálnu inhaláciu

Objednávací kód: 028G1000
  • šetrná neinvazívna terapia
  • krátka doba inhalácie
  • zvlhčenie nosnej sliznice
  • možno použiť aj na liečbu dolných dýchacích ciest (v kombinácii s nebulizérom LC SPRINT)
PARI SINUS

Popis

Pulzujúci aerosól pre presnú, účinnú a šetrnú liečbu sínusitídy. Prístroj distribuuje liečivú látku do vedľajších nosných dutín – presne tam, kde je potreba aby účinne liečila CRS. Nosné spreje sú schopné distribuovať liečivo do nosa, ale už nie sú schopné dosiahnuť vedľajšie nosné dutiny.

2 v 1- PARI SINUS môže byť použitý s nebulizérom LC SPRINT k liečbe dolných ciest dýchacích.

Vhodný pre

  • pacientov s akútnou rinosinusitídou (ARS)-dospelý a deti od 6 rokov, napr. s bakteriálnou infekciou
  • pacientov s chronickou rinosinusitídou (CRS) s polypmi/bez polypov-dospelý a deti od 6 rokov, pre ktorých doterajšia liečba kortikoidmi padávanými nosným sprejom nebola úspešná, a/ alebo pacienti pred prvým alebo opakovaným chirurgickým zákrokom vedľajších nosových dutín (FESS)
  • pacientov s CRS a ochorením dolných ciest dýchacích (sinobronchiálny syndróm), napr: CHOPCH, bronchitída, bronchiektázie, astma, cystická fibróza

Nebulizér

Nebulizér PARI LC SPRINT SINUS vybavený rozdielne farebnými nástavcami trysiek, podľa tvorby rôznych veľkostí kvapôčok, ponúka riešenie prispôsobené individuálnym potrebám užívateľov podľa indikácie a vekovej skupiny.

Nebulizér LC Sprint Sinus je zložený z malého množstva dielov, takže môže byť rýchlo a jednoducho zostavený alebo rozložený. Tiež to uľahčuje jeho čistenie. Jeho užívateľská prívetivosť a vynikajúci výkon z neho robí pre užívateľa čo najpríjemnejšiu inhaláciu.

Charakteristika aerosólu Hodnota
celkový výstupný výkon 220 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD) 3.2 µm
podiel častíc s priemerom pod 5 µm 71 %
minimálny objem náplne 2 ml
maximálny objem náplne 8 ml
Merané s prístrojom Malvern Spraytec (spočítané podľa Fraunhoferovho modelu) pri 23 °C, pri 50% relatívnej vlhkosti, rozprašované médium: 0.9% NaCl (5ml), inspiračný tryskový prietok 4.6 l/min.w.
Kompresor Hodnota
elektrické pripojenie 240 V~ / 50/60 Hz
rozmery (š x v x h) 19,2 x 14,5 x 15 cm
hmotnosť 1,8 kg
Obj. kód: 023G2800  
PARI LC SPRINT SINUS
Obj. kód: 023G1000  
PARI LC SPRINT
Obj. kód: 041B4570  
Hadičkový systém PARI SINUS
Obj. kód: 041B4852  
PARI BOY filter
Obj. kód: 085B1130  
Skrutka s filtrom
Obj. kód: 041E8236  
PARI BOY napájací kábel
Obj. kód: 041B0576  
PARI LC SINUS zátka
Obj. kód: 041E0573  
PARI LC SINUS nástavec

Je normálne, že pripojovacia hadička na prístroji sa stáva veľmi teplou, dokonca horúcou?

Všetky PARI kompresory generujú v priebehu normálneho používania určité množstvo tepla. Dosiaľ platná norma DIN EN 60601-1 Časť 1 pre zdravotnícke elektrické prístroje definuje požiadavky týkajúce sa maximálnych prípustných teplôt pre elektricky poháňané zdravotnícke prostriedky. Na našich prístrojoch boli prevedené odpovedajúce testy externými, akreditovanými, skúšobnými laboratóriami. Všetky naše kompresory splňujú špecifikácie určené vyššie uvedeným štandardom.

 

Môžem použiť PARI BOY kdekoľvek na svete?

Prístroje PARI BOY môžu byť používané všade tam, kde je elektrické napätie 230 V/ 50 Hz, pre všetky ostatné hodnoty napätia je vhodný iba PARI BOY mobile S (napr. v USA).

 

Vyhovuje príslušenstvo ponúkané v súčasnej dobe môjmu starému PARI prístroju?

Dostupné príslušenstvo vyhovuje všetkým prístrojom PARI BOY už od roku 1996.

 

Prečo by malo byť príslušenstvo pravidelne menené?

Nebulizér, hadička a filter sú opotrebiteľné časti. Aby bola zaistená konzistentná kvalita terapie, mali by byť tieto diely menené raz ročne. K tomuto ponúka PARI praktické ročné balíčky.

 

Prečo by rovnaký nebulizér nemohol byť používaný viac než jednou osobou?

Z hygienických dôvodov by mal doma každý člen rodiny používať svoj vlastný nebulizér. V podstate by mohli byť nebulizéry PARI používané niekoľkými pacientami. Avšak podľa hygienických predpisov platných v súčasnej dobe, to nie je prípustné, iba v prípade ak by nebulizéry boli sterilizované (napr. bežná prax v nemocniciach).

 

Čo musím urobiť, ak dochádza k vzniku kondenzátu v pripojovacej hadičke?

Vplyvom vlhkosti vzduchu a teplotných zmien môže dochádzať k vzniku malého množstva kondenzátu v pripojovacej hadičke. Po každej inhalácii by ste mali vždy znovu zapnúť kompresor a vyfúknuť hadičku do sucha bez pripojeného nebulizéra. Podrobný popis tohoto postupu nájdete v návode na používanie.

 

Aké liečivá môžu byť inhalované?

Vždy sa spýtajte svojho lekára, či sú dané lieky vhodné k inhalácii. Pozná vašu diagnózu a predpíše vám správny liek a dávkovanie, ktoré potrebujete. Váš lekárnik vám tiež môže odpovedať na niektoré otázky týkajúce sa vašich liekov.

Všeobecne platí, že vzhľadom k obrovskému množstvu liečiv, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu k dispozícii, nemožno previesť žiadne konkrétne odporúčanie. Váš lekár bude rozhodovať o vašej liečbe.

Nasledujúce prípravky sú k inhalácii našimi prístrojmi úplne nevhodné: sirupy proti kašľu, ústna voda, balzamové prípravky alebo kvapky, ktoré sa používajú ako masti alebo s horúcou vodou ako „parné kúpele“.

Esenciálne oleje alebo podobné produkty sú tiež nevhodné. Produkty tohto druhu sú často lepkavé a viskózne a môžu trvalo negatívne ovplyvniť funkciu zariadenia (napr. upchaním trysky). Naviac mnoho z týchto produktov obsahuje éterické oleje, ktoré môžu vyvolať akútny bronchospazmus (náhle, nedobrovoľné zúženie bronchiálneho systému sprevádzané dychovou nedostatočnosťou), účinkom podobným inhalácii hypotonického roztoku (napr. destilovaná voda).

 

Ako dlhá je záručná doba?

Dva roky na inhalátor a pol roka na príslušenstvo a spotrebný materiál.

 

Ako často musí byť menený filter?

Po 200 prevádzkových hodinách alebo aspoň raz za rok. Mali by ste pravidelne kontrolovať, či filter nie je znečistený a pokiaľ je to nutné, vymeňte ho skôr. Podrobný popis tohoto postupu nájdete v návode na používanie.

 

Kde možno zakúpiť produkty PARI?

PARI produkty môžete zakúpiť v niektorých lekárňach, obchodoch so zdravotníckymi pomôckami alebo u výhradného dodávateľa pre Slovenskú republiku MR Diagnostic s. r. o.

 

Kam musím prístroj odoslať?

MR Diagnostic, s. r. o.

Račianska 72

831 02 Bratislava 3